Friday, April 16, 2010

seperti anjing kedahuluan III

"Kau ini bisu, At! Kalau aku dengar anak perempuan aku cakap seorang, tandanya kau datang." Bonda.

Ah, Kintamani.

Anjing penjaga yang pemberani, pengabdi unggul terhadap tuannya, setia kepada seluruh keturunannya, juga tidak pernah alpa pada perawatnya.

No comments: