Tuesday, June 3, 2014

jangan ditentang matahari condong

takut terturut jalan tak berintis.

Maksud: Hendaklah selalu ingat dan hati-hati, jangan terpedaya dengan sesuatu yang elok; jangan dicari kemarahan orang yang berkuasa.

Begitu pun, terima kasih Ed.

No comments: