Friday, December 28, 2007

di simpang-simpang

Jiwa yang kacau hanya menguak keruh. Hanya hati yang bahagia mampu membahagiakan yang lain.

No comments: